درب اکاردئونی

درب اکاردئونی  درب آکاردئونی درب هایی هستند. که در ورودی آپارتمان ها و خانه ها از آن استفاده می شود. نام دیگر این درب، درب