حفاظ درب آکاردئونی چیست؟

حفاظ درب آکاردئونی چیست؟ حفاظ درب آکاردئونی چیست؟انواع سیستم های حفاظتی برای ایجاد امنیت در ساختمان طراحی شده که برخی پیچیده و برخی ساختار ساده

دستگاه سنبه ماتریس درب اکاردئونی

دستگاه سنبه ماتریس درب اکاردئونی

دستگاه سنبه ماتریس درب اکاردئونی دستگاه سنبه ماتریس درب اکاردئونی جهت سوراخ زدن جای پرچ و سر گرد کردن تسمه های درب اکاردئونی استفاده می

حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی

حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی

حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی  از تولیدات منحصر به فرد شرکت ایمن کاران می باشد. درب آکاردئونی دوجداره معمولی  (سه لایه عمودی)