حفاظ آکاردئونی

حفاظ آکارئونی دوبل پرچ مخفی

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی طرح پیچ(شکلاتی)

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی سه لوزی چهار خم

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوخم

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی دوبل پرچ مخفی تسمه نقش دار

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی طرح پیچ فر تسمه نقش دار

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی سه لوزی چهار خم تسمه نقش دار

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکاردئونی سه لوزی دوخم تسمه نقش دار

عکس صفحه اصلی

حفاظ آکارئونی چهار لوزی نقش دار

حفاظ آکاردئونی چهار لوزی پرچ مخفی

حفاظ آکارئونی ایتالیایی پرچ مخفی

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار

حفاظ آکارئونی دوجداره پنج لوزی سفارشی

حفاظ آکارئونی دوجداره سلطنتی

حفاظ آکاردئونی دوجداره معمولی

حفاظ روی دیوار

حفاظ شاخ گوزنی

عکس صفحه اصلی

حفاظ شاخ گوزنی

طراحی حفاظ شاخ گوزنی به گونه ای می باشد که الهام گرفته از شاخ گوزن می باشد.

این محصول در عین زیبایی و به دلیل اینکه شاخک هایی به هم تابیده شده .
که توسط جوش برق و نوک بسیار تیز حفاظ شاخ گوزنی که توسط دستگاه برش قبل از مونتاژ برش میخورد.

که توسط افرادی کار آزموده در کنار هم به صورت زنجیری جوش داده خواهند شد.

که به صورت متراکم در طول و عرض ساخته می شود.

و همچنین در رنگ های گوناگون توسط درخواست کنندگان محترم ساخته می شود .

این حفاظ ها با وجود ظاهری زیبا که به سر در ساختمان ها می دهد جنبه ی امنیت را دارد

به دلیل تراکم و تیز بودن لبه های حفاظ و همین ساختار باعث شده تا عبور از روی این حفاظ غیر ممکن باشد