حفاظ شاخ گوزنی با ساختاری متفاوت نسبت به حفاظ های قدیمی با شکل و جنس بسیار عالی که از قطعات فلزی که در اشکال مختلف خمکاری شده است.سر این حفاظ های شاخ گوزنی بسار تیز می باشند که توسط افرادی کار آزموده در کنار هم به صورت زنجیری جوش داده خواهند شد. که به صورت متراکم در طول و عرض و همچنین در رنگ های گوناگون توسط درخواست کنندگان محترم ساخته می شود .حفاظ شاخ گوزنی با وجود ظاهری زیبا که به سر در ساختمان ها می دهد جنبه ی امنیت را دارد به دلیل تراکم و تیز بودن لبه های حفاظ و همین ساختار باعث شده تا عبور از روی این حفاظ غیر ممکن باشد

نام کالاارتفاع (سانتیمر)تراکم شاخهقیمت  متر طولوزن هر دو متر
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)5087200015
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50107900017
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50128800016
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50149400021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)6087900017
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)60108600019
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)60129400021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)601412000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)7089200019
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)70109700021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)701212000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)701412500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)8089700021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801012000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801212500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801413000027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)90813000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901014000025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901214500027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901415500029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)100814500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001015000027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001215500029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001416000031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)110815500027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101016000029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101216500031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101417000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)120816000029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201016500031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201217000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201417500035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)130817000031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301017500033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301218000035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301418500037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)140818000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401018500035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401219000037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401419500039
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)150819000035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501019500037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501220000039
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501420500031

 

استفاده از حفاظ شاخ گوزنی چه مزیت هایی را خواهد داشت.

 

1-به دلیل انبوه بودن شاخکهای در هم پیچیده و نوک تیز بودن عبور از حفاظ های شاخ گوزنی را غیر ممکن می نماید.

2-استحکام بسیار بالایی در برابرشرایط آب و هوایی را دارا می باشد.

3-برای نمای ساختمان ارزش دکوراسیون بسیار بالایی را دارد.

4-هزینه نگهداری و بازسازی بسیار کمی را نسبت به سایر 
حفاظ شاخ گوزنی در چه مدل هایی تولید می گردد.

به طور کلی در بازار حفاظ روی دیوار را به نام حفاظ شاخ گوزنی می شناسند اما به طور معمول حفاظ روی دیوار به شکل های مختلف تولید میگردد مانند: حفاظ لیلیوم ، حفاظ نیزار ، حفاظ بوته ای ، حفاظ نا منظم، حفاظ آبشاری نام برد.