شاخ گوزنی نا منظم

حفاظ نامنظم

حفاظ نامنظم حفاظ نامنظم نیز جزء حفاظ های پر پیچ با شاخه های برنده …
حفاظ بو ته ای

حفاظ بوته ای خاردار

حفاظ بوته ای خاردار حفاظ بوته ای خاردار نوعی از حفاظ های خاردار می باشد…
26

حفاظ شاخ گوزنی

طراحی نرده حفاظ شاخ گوزنی به گونه ای می باشد که الهام گرفته …