حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی نقش دار یکی از زیبا ترین مدل های درب های اکاردئونی است.که علاوه بر زیبایی از استحکام بالایی برخوردارند.تسمه های نقش دار

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی

درب اکاردئونی ایتالیایی

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی  از لحاظ ایمنی معادل با یک درب چهار گل بوده.اما از نظر کیفیت و زیبایی یکی از بهترین تولیدات کارگاه ساخت و