حفاظ درب فرفورژه

حفاظ فرفورژه

درب فرفورژه علت نامگذاری درب آکاردئونی فرفورژه را می توان شباهت بسیار آن با ساز آکاردئون بیان کرد. باز و بسته شدن این درب ها