درب آکاردئونی

درب آکاردئونی درب آکاردئونی ایمن کاران وحدت تسمه ۵ میل فابریک هر یک متر مربع ۳۵ کیلو گرم دارای ۴ خم برای استحکام پرچ ها