رنگ کوره ای الکترواستاتیک

کوره رنگ کاری

رنگ کوره ای الکترواستاتیک رنگ کوره ای الکترواستاتیک نوعی پوشش صنعتی می باشد که پس از پاشش بر سطح قطعه داخل کوره رفته. و حرارت