حفاظ آکاردئونی ایتالیایی

درب اکاردئونی ایتالیایی

حفاظ آکاردئونی ایتالیایی  از لحاظ ایمنی معادل با یک درب چهار گل بوده.اما از نظر کیفیت و زیبایی یکی از بهترین تولیدات کارگاه ساخت و