حفاظ نامنظم

شاخ گوزنی نا منظم

حفاظ نامنظم حفاظ نامنظم نیز جزء حفاظ های پر پیچ با شاخه های برنده و خطرناک برای روی دیوار می باشد. که به آن ها

حفاظ بوته ای خاردار

حفاظ بو ته ای

حفاظ بوته ای خاردار: حفاظ بوته ای خاردار نوعی از حفاظ های خاردار می باشد. بر روی سر در ساختمان ها و دیوار ها جهت

حفاظ شاخ گوزنی

26

طراحی نرده حفاظ شاخ گوزنی به گونه ای می باشد که الهام گرفته از شاخ گوزن می باشد. این محصول در عین زیبایی و به