نرده

نرده ها محصولاتی هستند که از جان افراد محافظت می کنند. از مواد مختلفی مانند: فلز، سنگ، چوب، شیشه و … ساخته می شوند. در